TEMEL ANLAYIŞ...

Memleket meselesinde dendiğinde.
‘Ses’ çok çıkar.
Ama, çözüme gelince ‘tık’ yok...
Anlayış meselesi.
Bakışı da unutmamak lazım.
*
Yozgat’ın sorunları gündeme getiriliyor.
‘Sen kimsin?
‘Haddine mi?’
Falan.
Buyurun siz dile getirin!
Sorun mu var?
*
Bakış açısı.
*
Bugün kimse memnun değilken.
Memnuniyetten bahsetmek doğru mudur?
Ama, dayatılan.
Anlatılan.
Gösterilen budur.
Bizim ahali de bodoslama atlayıp.
Memnuniyetsizlik içerisinde.
Memmuniyet gösteriyor.
*
Hayırlı işler.
*
Doğruları kabullenip.
Yanlışları silmedikçe.
Ötesine bakmak.
Hayalcilik olur.
Gelişim ve kalkınma adına ortaya konanlar.
Düzenlenen toplantılar.
Siyasal bakış.
Bürokratik klişeden çıkarılmalıdır.
Meseleye ‘siyasal’ yaklaşılmamalıdır.
*
Yozgat’ın bir çok alanda yaşadığı temel sıkıntıların başında siyasallaşan zihniyet gelmektedir.
Dün, milleti ayrıştıranlar.
Bugün ‘bütünlük’ yaklaşımına giriyorsa.
Meselenin özünde ‘yanlış’lık gelmektedir.
Dün, dünde kaldığı yaklaşımı da.
Artık geçerliliğini yitirmiştir.
*
Kabul edersiniz/etmezsiniz.
Yozgat’ın temel meselesi.
Siyasal bakışın kendisidir.
Bir çok alandaki fırsatlar kaçmışsa.
Siyasallaşan zihniyetin.
İşgüzarlığından başka bir şey değildir.
*
Yozgat’ın ekonomik gelişimi.
Fırsatların aktarımı ile mümkündür.
Eğer, sac ayaklarından biridi dışarda tutar.
Bildiğiniz gibi işlem yapmaya kalkarsanız.
Bir arpa boyu da yol alamazsınız.
*
‘Benim’kisi..
‘Onun’kisi anlayışı da.
İç meselelerinin.
Dış kesime net bir şekilde aktarımıdır.
Ki, yaşananlar da açık gözle izleniyor.
*
Yani.
Yozgat’ı kendi içerisinde ayıramazsınız.
Dün, sofrada bir oturanları.
Bugün karşıt yapamazsınız.
Siyasallaşan bürokrasiye.
Bürokratikleşen siyasete.
Yozgat’ı kurban edemezsiniz.
Geçmişle Yozgat’ı yüzleştirip.
Yarınını yeniden çizemezsiniz.
*
Temel meseleyi kavramadıkça.
Tahammülsüzlüğü kaldırmadıkça.
Yapılanlar yok hükmündedir.
*
Temel mesele.
Böyle bir şey olsa gerek.
Hiç bir şey yok iken.
Çok şeyin yansıması garip değil mi?
*
Anlatabildim mi?