DOĞRUDAN TEMİN...

Kurumsallaşma adı altında ortaya konan tavır.
Toplumsal ayrışmanın fitilini ateşliyor.
Belli bir grup.
Belli bir kesim.
Belirli iş alanı.
*
Kamu kurumu ihaleye çıkmış.
Prodüsür uygulanıyor.
Teklifler isteniyor.
Şu tarihte..
Şu saatte verilmesi isteniyor.
Ama.. (iş zaten gitmiş)
Teklif ‘kazara’ geliyor.
Kapalı zarf içerisinde veriliyor.
Şak diye bizimkisi açıyor.
Niye?
Teklife gerek yokmuş.
İsterse telefonda falan alırmış.
Doğrudan teminmiş...
*
Belli ki alışılmış.
Rutin hale getirilmiş.
Devamlı yürütülüyor.
*
Mevzu ihale değil.
Geldiğimiz nokta.
*
‘Ben bilirim’ edasıyla.
‘Benim dediğim’ mantığının öne çıktığı kurum veya kurumların.
Hizmet noktasında ne denli gerçekçi.
Ne denli sağlıklı olduğunu görebiliyoruz.
Makamları uğruna ‘takla’ atanların.
Gelecek adına ‘ben bilirim’ yaklaşımlarıyla.
İhale çevirdiklerine.
İş yürüttüklerine şahit oluyoruz.
*
Gruplaşmanın..
Yandaşlaşmanın.
Adamlaşmanın.
Yalakalaşmanın.
Riyakarlaşmanın.
Samimiyetsizleşmenin.
Öncelik olduğu kentte.
Halen ‘iyi’ niyet besliyoruz.
Nereye kadar?.
Daha çok beklersiniz.
*
Yozgat’ın hali bellidir.
Haddi de.
Öyle büyük beklentisi de yoktur.
Küçük işlerle büyük sevinç yaşayan.
Şeker verilmiş çocuk gibidir.
*
Eğitimi.
Sporu.
Tarımı.
Ahbap, çavuş ilişkisi ile yönetilen şehirdir Yozgat.
Siyasallaşan bürokrasiye.
Bürokrasileşen siyasete sahip olan şehirdir Yozgat.
İşte o Yozgat kendi içerisinde ‘masal’ yaşıyor.
İyi mi?
*
Doğrudan temin ayağıyla iş yürütenler.
Bunlara göz yumanlar.
Her devrin adamı olmayı başararak yol aldıklarını sanıyorlarsa..
Bilsinler ki yanılgı içerisindeler.
Yedikleri haltlar.
Yaptıkları işler.
Çevirdekleri dümenler.
Ortaya koydukları ‘kılıf’la bile kapanmayacaktır.
*
‘Doğrudan temin dümeni karaya çevrildi..
Anlatabildim mi?