BÜROKRATİK...

Siyasallaşan bürokrasi.
Bürokratikleşen siyaset...
Sorunun temeli budur.
*
Muhalefetin bürokrasiyi eleştirmesini anlarım.
İktidarın bürokrasiyi eleştirmesi.
Atayanın atanandan şikayetçi olması garip.
Güler misin?
Ağlar mısın?
*
Muhalefet ‘bürokrasi siyaset yapmasın’ derken.
Kapı gibi arkasında duranlar.
Bugün ‘sitem’ ediyor.
‘Şikayet’te bulunuyor.
Peşine ajan takmışcasına takip ediyor.
*
Niye?
*
İktidarın kan kaybının izahı bu olsa gerek.
Yani.
‘Ben’ merkezli anlayışın.
‘Sistem’ içerisinde var olma gayretiyle.
‘Taraf’ oluşturmaya çalışarak.
‘Toplumsal’ ayrışmayı.
‘Tepki’sel farklılaşmayı getiriyor.
Doğal olarak.
Güvensiz.
Samimiyetsiz.
Gün odaklı siyaset işleniyor.
*
Siyasi racona ters işler bunlar.
Bürokrasiden memnun olmayabilirsiniz.
Ama sınırını ortaya koyarak.
Memnuniyetsizliğin boyutunu göstermek zorundasınız.
*
Bürokrasinin bir araya gelip.
Birlikteliğini sağlamasından rahatsız olmak.
Bütünlük içerisinde bulunmasını istememek.
Basit bir siyasi manevra olmalı.
Yoksa.
Bunun anlaşılabilir durumu yoktur.
*
Milletin vekilleri ‘bürokrasi’yi bir tutmak.
Diri tutmak.
Çalışmasını üst düzeye çıkarmak adına.
Gayret sarfederken.
İktidarın temsilcilerinin ‘rahatsız’ olması.
Farklı beklentiler algısını ortaya çıkarır.
*
Siyasallaşmış hayatın.
Beklentisel yaşama dönüşmesi.
Menfaate dayalı.
Çıkar ilişkili.
Sistemsel yapıyı doğurur.
Taraf olmak adına atılan adımlar.
Siyasallaşan bürokrasiyi.
Bürokratikleşen siyaseti getirdi.
*
Siyasette.
Bürokraside.
STKlarda.
Toplumun içerisinde.
İşleyiş bu şekilde yürüyor.
Taraf olmak ile.
Yandaş kalmak.
Bencil davranmak.
Menfaat beklemek.
Çıkara odaklanmak.
Eş değere dönüşüyor.
Planlar. Programlar.
Bu şekilde işliyor.
İyi mi?
*
Kişisel hırslarla.
Kişisel beklentilerle.
Kişisel güç aramayla.
Hesap görmeye kalkanlar.
Yanlışlarının içerisinde boğulacaktır.
İktidarın bürokrasiyi eleştirmesi.
Sanırım ‘algı’ların yansımasıdır.
Anlatabildim mi?