KOP, Yenilikçi Projeler İstiyor

KOP İdaresi Yozgat’ta Proje Havuzu Sistemini Tanıttı

KOP, Yenilikçi Projeler İstiyor Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının,
2020 yılı Mali Destek Programları kapsamında hayata geçirdiği ‘KOP Proje Havuzu’ tanıtım toplantısı
Yozgat’da gerçekleştirildi.
Yozgat Valiliği konferans salonu ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen
toplantılara Yozgat Valisi Kadir Çakır, Vali Yardımcısı İzzet Ercan, KOP İdaresi Başkan Yardımcısı Halil
İbrahim Tongur, Kaymakamlar, KOP İdaresi Proje Uzmanları ile Okul Müdürleri ve Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Vali Kadir Çakır, KOP İdaresi tarafından
düzenlenen 2020 Mali Destek Programı KOP Proje Havuzu tanıtım toplantılarının aynı anda hem valilik
konferans salonunda hem de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlendiğini belirterek; “Bugün bizleri
bir araya getiren toplantı sosyal projelerin tanıtımının yapıldığı toplantı. Geçen yıl Konya’dan sonra en
fazla bu projelerden istifade eden il Yozgat oldu. İnşallah temennimiz bu yıl Konya’yı da geçip en fazla
projelerden katkı almak. Gerçekten sosyal projeler çok önemli. Bizler yapılan bir emeğin, faaliyetin
neticesini hemen görmek istiyoruz ama bu sosyal projelerde bu durum zor. Zaman isteyen bir alan.
Sonuçta insana dokunmak gerekiyor. Çok elzem bir proje olduğuna inanıyorum. En az tarımsal ve
hayvansal projeler kadar etkili olacağına inanıyorum. Burada önemli olan hem ekonomik hem de sosyal
projelerin bir arada olması. Hep ekonomik projeler olur ama sosyal projeler ihmal edilir. İnşallah 2020 yılı
2019 yılından daha iyi olur, daha fazla projeler elde ederiz” dedi.
Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesinde 2020
yılı içerisinde Mali Destek imkânı sunulacak olan KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi
(KOP Okuyor) ve KOP Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP), KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP
TEYAP) ve KOP Kırsal Kalkınma Programı (KOP KIRSAL KALKINMA) kapsamında ve sürdürülebilirlik ilkesi
çerçevesinde hazırlanan, yenilikçilik esaslarına dayanan, katma değeri artırıcı, sosyal etkisi olan ve bölge
ihtiyaçlarını gözeten projelerin desteklenmesi için ‘KOP Proje Havuzu’nun hayata geçirildiğini ifade eden
KOP İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, bölgenin gelişen ve değişen ekonomik yapısı göz
önünde bulundurulduğunda her ne kadar tarım, sulama ve hayvancılık projeleri ön plana çıksa da İdare
olarak sosyal sektörlerde beşeri sermayeye dokunan katma değeri yüksek faaliyetlere de büyük önem
verdiklerini belirtti.
8 yılda 1.357 Projeye 1.2 Milyar TL Kaynak
2013-2019 yılları arasında başta sulama olmak üzere kırsal kalkınma, tarımsal eğitim ve yayım, okuma
kültürünün yaygınlaştırılması ve dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmaya
yönelik toplam bin 357 projeye 1 milyar 200 milyon TL tutarında kaynak aktarıldığını söyleyen Başkan
Yardımcısı Tongur, “KOP Bölgesindeki 8 ilimizde yürütülen KOP TEYAP kapsamında; toprak ve su
kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması, tarımsal ve hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin
arttırılması, tarımda teknolojik gelişmelerin teknik personel ve çiftçilerimize tanıtılarak girdi maliyetlerinin
azaltılması amacıyla, 2015 yılından itibaren kamu ve özel sektörde çalışan Ziraat Mühendisi, Veteriner
Hekim, Tekniker ve Teknisyen ve çiftçilerimize yönelik eğitimlerde 5 bin 366 bölge çiftçisi ve teknik
personeline yönelik toplamda 85 adet teorik ve uygulamalı eğitim yapıldı ve kurumumuzca 2015-2019
yılları arasında 197 projeye toplam 33 Milyon TL mali destek verildi. Bölgede uygulanmakta olan Kırsal
Kalkınma desteklemelerine yönelik bir yol haritasının oluşturulabilmesi amacı ile ‘Kırsal Dezavantajlı
Alanlarda Tarımsal-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Elma, Kiraz, Üzüm ve Çilek, Ceviz,
Badem ve Kayısı Meyvelerinde Değer Zinciri Analizi Araştırma ve Etüt Projesi’ yapılmış ve bu proje
sonuçlarına göre proje kabulleri yapılmıştır. KOP Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı

kapsamında 2016-2019 yılları arasında 8 ilimizde 136 projeye toplam 64 milyon 400 bin TL mali destek
verilmiştir.” dedi.
“Son dönemlerde insan odaklı, beşerî sermayemizi geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel alanlarda kamu
kurum ve kuruluşlarımızın projelerini mali destek programları kapsamında destekliyoruz” diyen Tongur;
maliyet boyutuna bakıldığında ağırlıklı olarak iktisadi sektörlere yönelik yatırımlar yapıldığını ancak bunun
yanı sıra meyvelerinin daha bereketli olacağına inandıkları beşerî yatırımlara da önem verdiklerini
belirterek; “İnsan hayatına dokunan, bölgenin beşerî sermayesine dönük yatırım ve desteklemeler içeren
KOP Okuyor Projesi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk 100 günlük icraatları arasında tanıtılan 400
projeden biri olmayı başardı, KOP Okuyor kapsamında bölge illerimizde okuma alışkanlığını artırmaya
yönelik 2016-2019 yılları arasında hazırlanan 208 projeye toplam 12 milyon TL mali destek verildi. Sosyal
Projeler konusunda önem verdiğimiz diğer bir alan da toplumumuzun dezavantajlı kesimlerine yönelik
yürüttüğümüz kısa adı KOP SOGEP olan KOP Sosyal Gelişim Programıdır. Özellikle yoksulluk, göç gibi
olgulardan kaynaklanan sorunları gidermek ve dezavantajlı vatandaşlarımızı sosyal hayata aktif şekilde
katılmalarını sağlamak amacıyla KOP SOGEP’i yürütmekteyiz. Programın başladığı 2017 yılından bugüne
kadar dezavantajlı gruplara yönelik mesleki gelişim, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor başlıklarındaki 77
proje toplam 16 milyon TL bütçe ile desteklenmiştir” diye konuştu.
Kamu kurum ve kuruluşlarının 2020 Yılı Mali Destek Programına yönelik proje tekliflerini sunabilmeleri
için proje.kop.gov.tr adresi üzerinden KOP Proje Havuzu Sistemini oluşturduklarına değinen Başkan
Yardımcısı Tongur, konuşmasını şöyle tamamladı; “Bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşları, bölgenin
öncelikleri doğrultusunda, sürdürülebilirlik esasına dayalı, yenilikçi, katma değeri artırıcı, sosyal etkisi olan
proje tekliflerini bu sistem üzerinden online olarak bizlere sunacaklardır. Başvurular başlamış olup; bugün
sizlere burada tanıtılacak sistem üzerinden 2 Mart 2020 tarihine kadar başvurular alınmaya devam
edilecektir”
Nasıl Başvurulacak, Başvuru Şartları Neler?
Mali Destek Programlarına; Valilikler, Büyükşehir ve İl Belediyeleri, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri,
Kamu Üniversiteleri, Tarım ve Orman Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri, DSİ-Orman Bölge ve Şube
Müdürlükleri, Kamu adına görev yapan Araştırma Kuruluşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlükleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, İl ve İlçe Müftülükleri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
ve bağlı okullar ile Valiliklere bağlı tüm İl Müdürlükleri proje sahibi olarak başvurabilecekler. Ticaret,
Sanayi ve Esnaf Odaları gibi Meslek Kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üretici örgütleri ise ortak olarak
yer alabilecek. Havuzda toplanacak projeler arasında yapılacak değerlendirmeler sonucunda Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye uygun bulunan projelere 20 bin TL ile 3 Milyon TL arasında
finansman desteği sağlanacak. Programlarla ve başvuru şartları ile ilgili rehberlere http://proje.kop.gov.tr
adresinden ulaşılacak olup; proje başvuruları aynı site üzerinden 2 Mart 2020 tarihine kadar
yapılabilecek. 15 Ocak 2020 Çarşamba
Paylaş :