Fırsatları kullanamıyoruz

Yozgat, öğrenci, işçi ve memur ekonomisiyle ayakta durmaya çalışıyor

Fırsatları kullanamıyoruz Yozgat, ekonomik açıdan durağan bir yapıya bürünürken, şehir, neredeyse sadece öğrenci, işçi ve memur ekonomisiyle ayakta duruyor.
Türkiye’nin sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından en geri illeri arasında bulunan Yozgat’ta sanayi yatırımlarına yönelik ihtiyaç öne çıkıyor. Sağlık, eğitim, tarım ve hayvancılık ile adeta özdeş hale Yozgat’ta, dikkat çeken başlıca sorun istihdam olarak göze çarpıyor. Sürekli artan nüfusa paralel olarak Yozgat’ta beyin ve sermaye göçü durdurulamazken, işgücü oranı ise her geçen yıl biraz daha artıyor. Yükseliş halindeki işgücüne rağmen iş ve istihdam alanlarının yetersizliği, Yozgat’a ekonomik açıdan durağan bir yapıya büründürürken, şehir, neredeyse sadece öğrenci, işçi ve memur ekonomisiyle ayakta duruyor.
Yozgat, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri bakımından çok önemli potansiyeller barındırmasına rağmen, bu potansiyelleri harekete geçirecek dinamiklerden de yoksun durumda bulunuyor. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin katma değere dönüştürülebilmesi için sanayi sektörünün ‘olmazsa olmaz’ bir ihtiyaç halini aldığı Yozgat’ta, söz konusu sektörü cazip hale getirebilmek ve canlandırabilmek için de, yeni yatırımlara ve yatırımcıları cezbedecek teşvik ve muafiyetlere ihtiyaç duyuluyor.
Ekonomisinin halen hizmet sektörüyle ayakta durduğu Yozgat’ta, söz konusu sektörde de doyum noktasına ulaşılacağına işaret edilirken, zamanla bu sektörün de Yozgat’a artık yetmemeye başlayacağı ifade ediliyor. Özel sektörün yönünü Yozgat’a çevirmesi için çok ciddi teşvikler ve ayrıcalıklara ihtiyaç duyuluyor. Özellikle de, gelecek vaad eden sanayi yatırımlarının doğru planlanması ve yatırımcılara ikna edici biçimde takdim edilmesi halinde, Yozgat’ta sanayi sektörünün canlanmaması için hiçbir neden bulunmuyor. Yozgat’ta sanayi yatırımlarını teşvik edecek ilk adımlar atılabilir. Yozgat, atılabilecek makul ve mantıklı adımlarla yine bölgenin tüketim merkezi haline gelebilir.
Özellikle jeotermal, tekstil ve konfeksiyon alanında ilde gerçekleştirilebilecek sanayi yatırımları, ekonomiye taze kan sağlamasının yanında Yozgat’a bölgenin tüketim ve ticaret merkezine dönüştürebilir. Tüm bunlara ilaveten Yozgat’ta hangi iş kollarında hangi yatırımların yapılabileceğine dair çok sayıda bilimsel araştırmanın mevcut olduğu bilinirken, söz konusu yol haritası üzerinden yeni değerlendirmeler yapılıp, şehrin bütün enerjisi buna yönlendirilebilir. Söz konusu gelişmelerin sağlanabilmesi ve sanayi sektörünün canlandırılabilmesi için de, bölgeye ve yatırımlara özel teşvikler devreye sokularak yatırımcıların ilgisi yöreye ve bu bölgeye kaydırılabilir. 6 Ocak 2020 Pazartesi
Paylaş :