‘Sendikal mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz’

Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas, 5´inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

‘Sendikal mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz’ Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas, 5´inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonrasında Kamu Hakem Kurulu´nun aldığı kararın hayal kırıklığına neden olduğunu belirterek, “Sağlık-Sen olarak, başta üyelerimiz olmak üzere tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarından aldığımız güçle, sendikal mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.
Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas, 5´inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.
Erciyas, “Sağlık ve sosyal hizmet alanında yetkili tek sendika olarak, 250 bini aşan üyemizden aldığımız güçle, mali - sosyal ve özlük taleplerimizi içeren teklif paketini görüşmek üzere 3 Ağustos 2019 tarihinde 5. Dönem Toplu Sözleşme masasına oturduk.
Sosyal paydaş olarak amacımız, kamunun çalışma yaşamındaki omurgasını oluşturan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yükünü hafifletmek, hukuklarını korumak, hakkaniyetten ve eşitlikten uzak mali - sosyal ve özlük haklarında iyileştirmeler sağlamaktır.
Teklif paketimizi oluştururken tüm bu hususları göz önünde bulundurarak çok kapsamlı bir çalışma yaptık ve tali hususlar yerine çalışma barışı ve huzuru için önem atfeden konulara odaklandık. Bu yaklaşımımızı da en başında muhataplarımızla ve kamuoyuyla paylaştık.
Güçlü ve müreffeh Türkiye’ye inanan bir teşkilat olarak, teklif paketimizdeki hususların ülke gerçeklerini göz ardı etmediğini, sağlık sistemini tahkim edeceğini, çalışanları daha fazla motive edeceğini ve bütçeye yük getirmeyeceğini müzakere süresince savunduk.
Kamu işveren karşısında masada: döner sermaye, hizmetlilerin memur kadrosuna alınması, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ve lisans tamamlama gibi pek çok husus üzerinde hassasiyetle durduk.
Kabul görmesi için mücadele ettiğimiz tekliflerin önemli bir bölümü, bütçeye yük getireceği ya da masanın gündemi olamayacağı gerekçeleriyle kamu işveren heyeti tarafından ne yazık ki kabul görmedi.
Sürecin sonunda, yüksek irade ve kararlılıkla yürüttüğümüz müzakerelerden, olumlu bir netice çıkma imkan ve ihtimalinin kalmadığını gördüğümüzden, Kamu Hakem Kurulu’na gittik. Hakem Kurulu da işveren noteri gibi davranmayı tercih ederek Kamu İşvereninin öngördüğü rakamları aynen onaylamıştır.
Adalet ve hakkaniyet içermeyen bu karar, milyonlarca kamu çalışanı gibi bizde de hayal kırıklığına neden olmuştur. Sağlık-Sen olarak, başta üyelerimiz olmak üzere tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarından aldığımız güçle, sendikal mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” dedi. 2 Eylül 2019 Pazartesi
Paylaş :