Hizmet için dernek kurdular

Hizmet için dernek kurdular Kadışehri’ye bağlı Yangı köyünde vatandaşlar dernek aracılığıyla hizmet yürütüyor.
Kurdukları dernek marifetiyle köyün gelişip güzelleşmesi ve dini hizmetlerin gerçekleştirilmesi yönünde elbirliği gönül birliği yapan Yangı köylüleri, köy mezarlığına yaptıkları çeşme ile kuruyamaya yüz tutan fidanları yeşerttiler.
Kadışehri ilçesinin Yangı Köyü’nde yedi kişinin bir araya gelerek kurduğu “Yangı Köyü Dini Hizmetler Derneği” tüzükte belirtilen amaçları doğrultusunda çalışmalarına hızlı şekilde başladı. İlk iş olarak, köy mezarlığının kurak kısmına uzak mesafeden getirilen yeraltı suyu, kurumaya yüztutan ağaçlara can verdi.
Yangı Köyü Dini Hizmetler Derneği başkanı amaçlarının, köydeki cami ve müştemilatındaki dini tesislerin yapım onarımları başta olmak üzere, dini hizmetlerin teşviki ve artırılması için çalışmalar yapmak ve mezarlığın güzelleşmesi gerekli faaliyetleri yapmak olduğunu belirterek, kurucu yedi arkadaşla birlikte derneğin faaliyetlerini sürdüreceği söyledi.
Dernek ve muhtarlık arasındaki işbirliği ve koordinasyon ile köye gerekli hizmetlerin kazandırılması için dernek faaliyetlerinin önemli olduğu vurgulanarak, derneğin kayıtlı yirmi üyesi hasat mevsiminin yoğunluğunun yanısıra, çalışmalarını bu alana yönlendirerek, mezarlığa çeşme yaptı. 1 Ağustos 2019 Perşembe
Paylaş :