Herkes için adalet herkes için avukat

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Herkes için adalet herkes için avukat AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, " Avukatlar, yargılamanın asli unsuru olduğu gibi, ülkemizde hukuk devleti ilkesinin en önemli aktörleridirler" dedi.
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Başer mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin, dünyada yaşanan değişimlere açık, evrensel değerleri önemseyen yapıda, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı her alanda sürdüren demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu bildirdi.
Mesajında, "Hukuk devleti kavramı içindeki adalet ve demokratik laik sistemin temel taşlarından olan yargı ile yargı içindeki önemli unsurlardan biri olan savunma hakkının uygulayıcısı, çağdaş hukuk sisteminin ayrılmaz öğesi olan avukatlık müessesesi birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olup, demokrasinin yaşamasında ve gelişmesinde avukatlık önemli bir konuma sahiptir" diyen Başer, "Bireyleri hakları konusunda bilgilendiren, yönlendiren, haklarının korunmasında ve kullanılmasında onlara yardımcı olan savunma makamının temsilcisi avukatlar, meslek etiğine ve kanunlara bağlı olarak toplumsal ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesi ile adalet ve hakkaniyetin sağlanması hususunda yürüttükleri görev ve sorumluluk toplumumuzca takdir edilmektedir" ifadelerini kullandı.
Başer, mesajında şunları kaydetti:
"Avukatlar, yargılamanın asli unsuru olduğu gibi, ülkemizde hukuk devleti ilkesinin en önemli aktörleridirler. Hukukun gelişmesine olan katkıları tartışmasızdır. Mesleklerinin tüm zorluklarına rağmen, gururla, vicdanıyla ülkemizin her yerinde görev yapan değerli meslektaşlarımızın yaşadığı zorlukların önüne geçilebilmesi amacıyla hükümetlerimiz döneminde önemli çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle eski Adliyelerde ki fiziki imkanların kısıtlılığı ve sağlıksız çalışma ortamlarının düzeltilmesi için yapılan Adalet Saraylarımızla, değerli meslektaşlarımızın çok daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda vatandaşlarımıza hizmet vermeleri sağlanmıştır. Barışın, güvenin, istikrarın, özgürlüğün ve demokrasinin tek güvencesi hukuk olup, yurttaş olarak en temel görevimiz hukuka bağlı kalmak, hukukun üstünlüğünü hayatımızın her alanında tesis etmektir."
Hukuk devletinin ve insan haklarının ülkemizde kat ettiği her adımda, güç koşullar altında ancak sorumluluk bilinciyle görevini yerine getiren avukatların izi
olduğunu ifade eden Başer, "Yoksulun, mazlumun, dul ve yetimin savunucusu olan avukatlarımız zulmün, baskının düşmanıdır. Avukatlar ırk, renk, sınıf, cinsiyet ya da din ayrımı yapmaksızın insanlığın eşitliği, hakkaniyetin ve adaletin yerine gelmesi için fedakarca çalışmaktadırlar. Herkes için Adalet; Adalet için Avukat diyor; kamu vicdanının ve adaletin yerine getirilmesinde önemli bir görev üstlenen tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum" dedi. 4 Nisan 2019 Perşembe
Paylaş :