Kavramların derinliğinden değerlerin bütünlüğüne

“Kavramların Derinliğinden Değerlerin Bütünlüğüne” eğitim semineri düzenlendi.

Kavramların derinliğinden değerlerin bütünlüğüne Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde öğretmenlere yönelik olarak geliştirilen “Kavramların Derinliğinden Değerlerin Bütünlüğüne” isimli eğitim semineri 09 - 10 Mart 2019 tarihlerinde Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bozok Toplantı Salonu’nda düzenlendi.
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından geliştirilen çerçevede iki gün olarak planlanan eğitim programından farklı ilçelerde ve merkez okullarında görev yapan konuya ilgi duyan 14 öğretmen yararlandı.
Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın Akademik Danışmanlığında ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın koordinatörlüğünde yürütülen etkinliğin düzenlenme kurulunda Müdürlük Ar-Ge biriminde görevli Şaban Karadeniz, Enes Kale ve Ömer Yağmur yer aldı.
Eğitim programında Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Süleyman Yılmaz ve Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim elemanlarından Dr. Öğretim Üyesi Ejder Çelik, Dr. Öğretim Üyesi Recep Temel, Dr. Öğretim Üyesi Enes Akyüz ile Araştırma Görevlisi Dr. Fikret Yılmaz gönüllü eğitmenlik yaptılar.
Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ejder Çelik, “Kavramlarda Kültürel Boyut ve Anlambilim Özellikleri” başlıklı sunumunda insanın doğumundan itibaren başlayan süreçte beyin-dil, zihin-dil ve kültür-dil ilişkisinin etkileşim içinde şekillenişi merkezli bir bakış açısı ortaya koydu. Sağlıklı beyin ve zihin gelişimi insanın hayatının ilk aylarından itibaren konuşulan bir yakın çevreye ihtiyacı olduğunu bu sürecin kritik özellik taşıdığını belirten Çelik, “ilk süreci takip eden yaş dönemlerinde kişinin bulunduğu kültür ortamı, konuştuğu kişiler, okuduğu kitaplar gibi sosyal çevre etkenleri kavram kadrosunu geliştirmektedir” dedi.
Ayrıca Çelik, “Bir toplumun kültür üretebilmesinin, nesne, olay ve olguları ifade eden kelimelerin anlamlarını bilmesiyle yakından ilgilidir; toplum üyelerinin kullandığı kelimelerin anlamını gerektiği gibi bilmemesinin çağrışım zenginliğini ve zihinsel etkinliği zayıflatır, böylece bilinç de zayıflar. Dil yetisi yetersiz toplumlarının üst düzeyde fikri ilişki ağı da yetersiz hale gelecek, derin anlamlara dayalı kültür geliştirmekte zorlanacak, bunun sonucu olarak toplumun, bilimsel, kültürel ve sanatsal gelişmesi temelinden zayıflayacaktır” diyerek önemli noktaları katılımcıların dikkatine sundu.

Öğleden sonra gerçekleştirilen Atölye Çalışmalarında katılımcılar dört grup halinde masa çalışmaları gerçekleştirdiler. Katılımcı öğretmenlerden alınan bilgiler ışığında, vatanseverlik, hoşgörü, saygı ve sevgi kavramları üzerinde grup çalışmaları yapıldı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın moderatörlüğünde yürütülen aktivite süresince, gruplardan üzerinde çalıştıkları kavram ile ilgili diğer kavramları yazmaları, bu kavramlar ışığında günlük hayatta topluma yansıması beklenen davranışların belirlenmesi, bu davranışların önündeki zorlukların tespit edilmesi, belirlenen davranışların öncelik sırasının oluşturulması ve ilk sıraya koydukları davranış ile ilgili proje fikri geliştirmeleri istendi.
İl günün sonunda Prof. Dr. Mustafa Böyükata “Kavramdan Fikre Zihinsel Bilgi Oluşumu ve Projelendirilmiş Pratiği” başlığı altında bir söyleşi gerçekleştirdi. Böyükata, fikrin oluşumu ve kalitesi konusunda bilgiler verdi. Stratejik planlama ve proje tasarımına ilişkin tekniklerden bahsetti. İrfan kavramından hareketle Böyükata, “İrfan kavramının bir anlamı da fikrin eşya üzerinde şekillenmesidir. Kavramların zenginliğinden doğacak nitelikli ve önemli düşüncelerin, hayata yansıtılması gereken değerli fikirler olarak projelerin özgün yanlarını oluşturacaktır. Proje tabanlı yaklaşımlar ile yeni fikirleri haya geçirmek için iyi bir yol seçmiş olunacaktır” dedi.
Etkinliğin ikinci günü Pazar sabahı ilk konuşmayı Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Recep Temel yaptı. “Farkındalık Ekseninde Kavramların Değerlendirilmesi” başlıklı sunumunda Dr. Temel, bilmekten daha esaslı olanın fark etmek olduğunu vurguladı ve “Herkesin konuştuğu yerde bilenin sözü kayboluyor. İlim ve edep sahibi olmak, bilgili ve tahsilli olmak çok iyi anlaşılmalıdır. İddialarını ispat noktasında tavır ortaya koyamayan akademisyen, aydın düzeyinde sayılamaz, uzman düzeyindedir” dedi. Konuşmasında Dr. Temel, değer ifade eden ve hayatlarına yansıttıkları davranışları ile model teşkil eden Nurettin Topçu önemli kişilerden de örnekler verdi.
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Biyofizik Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Enes Akyüz, “İnsani Değerler: Bilim İnsanlarının Hayatlarından Yansımalar” başlıklı sunumunda biyografileri incelenmeye değer bilim insanlarından örnekler verdi. Buluşlarıyla ve/veya örnek kişilikleriyle tarihte önemli yer edinmiş bilim insanlarının sahip olduğu insani değerleri ele alan Dr. Akyüz, “İnsani değerler platformunun belirlemiş olduğu 5 temel insani değer sevgi, hakikat, iç huzur, şiddetten kaçınma ve doğru davranış kavramlarıdır. Platon’un Devlet adlı eserinde vurgulanan ‘iyi insan’ teması günümüze de ışık tutmaktadır. Değer tutum ve davranışları etkilemektedir. Öğretmenler ve akademisyenler olarak model olmalıyız. Doğru davranışlar sergilemeliyiz. İnsanın içinde olan davranışına yansır” dedi. Dr. Akyüz, İlber Ortaylı gibi günümüz aydınlarının entelektüel yaşantısından da örnekler veridi.
İkinci gün öğleden sonraki atölye çalışmalarında ise gruplar geliştirdikleri proje fikirlerini katılımcılara sunarak değerlendirmelerini aldılar. Etkileşimli, aktif katılımlı ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen etkinlikten herkesin mutlu ayrıldığı gözlendi. Programa katılanların kendileri için çok faydalı olduğunu ifade ettikleri etkinliğin yaygınlaştırılarak devam ettirilmesi gerektiği ortak görüş olarak belirtildi.
Etkinlik koordinatörü Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı yaptığı değerlendirmede, “Müdürlük olarak, öğretmenlerimiz için yetkinlik ve kapasite artışına dönük çalışmaları önemsiyoruz. Bu programa katılım için isteklilerin özendirilmesinden yana olduk. Hafta sonunu ayırarak, dinlenmek yerine bir yönüyle çalışmayı tercih eden öğretmenlerimizi burada görmekten mutlu oldum” dedi.
Katılımcılara belge dağıtılan programın sonunda, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı emek veren ve gönüllü katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür belgesi takdim etti. 11 Mart 2019 Pazartesi
Paylaş :