‘Türkiye’nin önüne engel konuluyor’

Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yunus Emre İlkokulu-Ortaokulunu ziyaret etti.

‘Türkiye’nin önüne engel konuluyor’ Eğitim-Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Danıştay Savcısının Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan kadınların başörtüsünün laikliğe aykırı kabul etmesine tepki tepkisini dile getirdi.
Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yunus Emre İlkokulu-Ortaokulunu ziyaret etti.
Öğretmenlerle bir araya gelerek sendikal çalışmalar hakkında bilgi veren Şerefli, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan kadınların başörtüsünün laikliğe aykırı kabul etmesini değerlendirdi. Danıştay savcısının TSK da başörtüsü laikliğe aykırıdır çıkışı 16 yıldır bilenen kafalara yetki verildiğinde neler yapacaklarının fragmanı olduğunu belirterek, “ Allah zalime devlet vermesin. Unutulmasın ki Milletimiz ne mücadelesiyle aldığı özgürlükten ne de Türkiye’yi demokratikleştirmekten vazgeçecek” dedi.
Şerefli şunları kaydetti:
“Türkiye’nin son on beş yıllık süreçte gerçekleştirdiği, yönünü ve içeriğini de bizzat milletin belirlediği “Öze Dönme”, “Özgürleşme”, “Sivilleşme” ve “Demokratikleşme” ve nihayet “Yeni Türkiye” hedefli değişim ve dönüşümlerin hem her birini hem de bütününü kabul etmekte ve sindirmekte zorlananlar; daha geçen ay Türkiye’nin hem gündemini sarsan hem de dümenini eskiye doğru kırmaya ayarlı “Öğrenci Andı” kararına mevzi yapılan Danıştay üzerinden yeni bir hamleye girişmişler.
Silahlı Kuvvetler bünyesinde görev yapan kadın personelden isteyenlerin “başını örterek görev yapma hakkından” yararlanmasını sağlayan yönetmelik değişikliğinin iptali istemiyle Halkın Kurtuluş Partisi adlı parti tarafından Danıştay’da dava açılmış, Danıştay Savcısı tarafından da hem milletin değerleriyle hem Türkiye’nin gerçekleriyle hem de demokrasinin, insan haklarının ve insan onurunun gerekleriyle bağdaşmayan içerikte mütalaa yazılmıştır. Açılan dava ve yazılan mütalaa, “millet iradesine vesayet” ve “milletin inanç ve değerlerine esaret” hedefleyenlerin pusuda olduğunu ve boş durmadığını belgeliyor.
Kamuda görev yapan kadın personelden isteyenlerin başı örtülü olarak görev yapmasına engel olan vesayet dönemi artığı kılık ve kıyafet yasaklarını yeniden hayata döndürmek için süfli teneffüs yapmaya kalkışmışlar. Senaryo gayet net: Dava açılacak, mütalaa yazılacak ve başarılabilirse karar çıkarılacak, başarılamazsa, dikkate alınmayan mütalaa üzerinden gündem oluşturulacak. Görünen ve anlaşılması gereken odur ki, Danıştay bünyesinde toplumu germeye, vesayetle malul ‘Eski Türkiye’yi geri getirmeye, hak ve özgürlük temelli hukuk anlayışının hâkim olması noktasında ipe un sermeye meyilli bir yapı cirit atıyor.
Milletin değerlerini, egemenliğini, iradesini kabullenmekte isteksiz davrananları, özgür iradesiyle ve inancı gereğiyle başı örten ve bu şekilde kamu hizmeti sunma sorumluluğunu yerine getiren kadın kamu görevlileri gerçeğini tahammülde zorlananları, vesayeti yeniden hortlatma hayali kuranları bir kez daha uyarıyoruz: Artık millete rağmen ele geçireceğiniz mevziniz de milleti yok sayarak varacağınız menziliniz de kalmadı ve hiçbir zaman olmayacak. Ya milletle birlikte yolculuğuna ortak alacaksınız ya da millet iradesinin ve egemenliğinin sarsılmaz gücü ve yenilmez cüssesi karşısında ortalıktan kaybolup yok olacaksınız.
Başörtüsüne özgürlük için milletin feraset kalemiyle attığı 12 milyon 300 bin imzanın toplanmasına, milletin egemenliğinin aşırıldığı vesayetin puslu havasının dağıtılmasına, kamu görevlilerinin hakkının ve hukukunun korunmasına hem öncülük eden hem de sözcülük yapan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen olarak söz veriyoruz. TSK dâhil milletin hiçbir kurumunda, kuruluşunda, Türkiye’mizin tek bir karışında, bugününde ve yarınında başörtüsü yasağına da başı örtülü olarak görev yapma istek ve iradesine sahip olan kadınların ve kızlarımızın inanç ve değerlerini yok sayacak bir yasanın yapılmasına da yargı kararının ve mütalaanın yazılmasına zemin oluşturacak bir iklime de iradeye de izin vermeyiz, vermeyeceğiz.” 6 Aralık 2018 Perşembe
Paylaş :